Przystań kajakowa

Przystań Kajakowa

 

Przystani Kajakową zaprojektowano we wschodniej części miasta Działoszyn, w dolinie rzeki Warty, w bezpośrednim kontakcie z korytem rzeki. Przystań Kajakowa została zlokalizowana w rejonie parku, tj. Działoszyńskiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, przy ujściu starorzecza. Projekt obejmuje również zagospodarowanie prawego brzegu w sposób umożliwiający bezpieczne zacumowanie sprzętu i wyjście na projektowaną promenadę.

Na parterze budynku przystani przewiduje się zlokalizowanie toalet damskich, męskich oraz dla niepełnosprawnych, które dostępne są z holu wejściowego. W centralnym punkcie holu zlokalizowano Punkt Informacji Turystycznej. Na parterze znajduje się również hangar dla sprzętu wodnego na dachu, którego zaprojektowano taras części gastronomicznej. Gastronomia na piętrze dostępna z zewnętrznej klatki schodowej. W tej części budynku znajduję się sala główna ze stolikami oraz zaplecze. Budynek będzie użytkowany sezonowo w okresie letnim. Podstawową funkcją jest obsługa kajakarzy, korzystających z rzeki Warty, do ich dyspozycji zaprojektowano na parterze budynku: informację turystyczną, zespół sanitariatw oraz hangar na kajaki. W ramach obsługi osób niepełnosprawnych przewidziano dostosowany sanitariat na parterze. Na piętrze budynku zaprojektowano gastronomię, zaplecze i sanitariat dla obsługi. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu przewidziano plac pod letnie parasolki i stoły piknikowe- obsługiwane przez personel. W trakcie pracy restauracji dostępne będą sanitariaty na parterze budynku.

W ramach zamierzonego przedsięwzięcia, w zakresie robót hydrotechnicznych, przewiduje się wykonanie następujących obiektów:

  • Nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych.
  • Promenady spacerowej w skład, której wchodzić będzie droga doprowadzająca do budynków przystani kajakowej i parkingów, parking, ciąg pieszy oraz odcinkowe ubezpieczenie prawego brzegu odnogi rzeki Warty (na wysokości projektowanej promenady). Promenada przebiegać będzie wzdłuż prawego brzegu rzeki Warty od Przystani Kajakowej do tamy na rzece.
  • Przystosowanie odcinka odnogi rzeki Warty dla toru wodnego dla kajaków - odcinkowe udrożnienie koryta odnogi rzeki Warty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polityka cookies.