Szlaki turystyczne

Szlak Kajakowy


Rzeka Warta to trzecia pod względem długości polska rzeka - 808km. Jej źródła znajdują się na przedmieściach Zawiercia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Przepływa między innymi przez Częstochowę, Sieradz, Konin, Poznań by w Kostrzynie zasilić Odrę.

Spływ Górną Wartą na odcinku od Mstowa do Jeziorska. Długość tego fragmentu wynosi ok. 190km, przy średnim spadku 1,02-0,80 promila. Za Działoszynem zaczyna się najładniejszy odcinek Warty płynący między innymi przez Załęczański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Warty i Widawki. Spływ kajakowy Wartą można też zacząć na jej lewobrzeżnym dopływie- Liswarcie.

 

Szlak konny

 

Łódzki szlak konny

Łódzki Szlak Konny będzie najdłuższą trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej w Europie, którego długość będzie liczyć 1817 km. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną - 49 odcinków o łącznej długości 1461 km, wewnętrzną - 12 odcinków o łącznej długości 356 km.

 

Szlaki rowerowe

 

Żółty szlak rowerowy

Żółty szlak rowerowy – Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów liczy 32 km.

Przebieg trasy:

Załęcze Wielkie (Ośrodek ZHP) - Piaski - Bukowce - Wronia Woda - Góra św. Genowefy - Żabi Staw - Bobrowniki - most na Warcie - Góra Wapiennik – Troninny - Granatowe Żródła - Stara Wieś - Zamłynie - Załęcze Wielkie (wieś) - Kruchy - Niwy - Kluski - Ostra Góra - Działy - Załęcze Wielkie / wieś - most na rzece Warcie - Załęcze Wielkie (Ośrodek ZHP)

Zielony szlak rowerowy

Zielony szlak rowerowySzlak Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a liczy 36,5 km.


Szlaki piesze

 

Czerwony szlak pieszy

Czerwony szlak turystyczny - Szlak Jury Wieluńskiej to fragment "Szlaku Orlich Gniazd", liczy około 113 km. Szlak ten prowadzi z Wielunia do Częstochowy przez malownicze tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Przybliża turystom walory środowiska naturalnego Wyżyny Wieluńskiej oraz zabytki tego regionu.

 

Przebieg Szlak Jury Wieluńskiej: Wieluń-PKP Miasto (0,0 km) - Ruda (5,2 km) - Łaszew (12,2 km) - Bieniec Duży (17,2 km) - Kępowizna (20,0 km) - Załęcze Wielkie (23,2 km) - Troniny - rezerwat "Węże" (28,2 km) - Lisowice (33,2 km) - Raciszyn - Działoszyn (40,0 km) - Grądy Łazy (45,0 km) - do Częstochowy (113,0 km).

Żółty szlak pieszy

Żółty szlak turystyczny - Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską. Szlak przebiega przez obszar Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w wewnętrznej części łuku Warty. Poruszając się tym szlakiem poznajemy efekt działalności rzeki Warty oraz wyniki rozwoju rzeźby krasowej. Pozwala poznać faunę i florę jak również przeszłość historyczną w postaci zabytków.

 

Przebieg szlaku Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską: Działoszyn PKP (0,0 km) - Działoszyn (3,7 km) - Lisowice (5,9) - Bobrowniki (10,0 km) - Ogroble (15,4 km) - Kamion (18,0 km) - Krzeczów (22,0 km).

Niebieski szlak pieszy

Niebieski szlak turystyczny - Szlak Rezerwatów Przyrody (Chorzew - Dąbrowa na Niżankowicach - Węże - Szachownica - Lipie - Krzepice - Kłobuck - Blachownia). Szlak przebiega wschodnią częścią Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i pozwala poznać wszystkie istniejące na tym obszarze rezerwaty przyrody. Przebycie trasy szlaku pozwala zapoznać się z krajobrazem i przyrodą jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów województwa łódzkiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polityka cookies.